யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம்*** கற்றது கைமண் அளவு ,கல்லாதது உலகளவு>

WHAT YOU LIKE

HI FRIENDS WHATE YOU LIKE SAY ME.CAN I FIND AND POST IN MY BLOG AFTER YOU CAN DOWNLOAD IT.
ANY ONE YOU WANT VIDEOS(HD),GAMES(HD) TAMIL,ENGLISH,HINDHI ANY LANGUAGE .


CONTACT US:manikandan_9842@yahoo.com

How to clear the certificate error problem

go to this link finish it
http://vivazu5isoftwres.blogspot.com/2011/05/certificate-error.html

Use me

Loading

viewers counter

Saturday, December 25, 2010

VIVAZ APPICATIONS

NOKIA S6O V3,V5 AND VIVAZ,SATIO இவ்வகை செல் பேசிகளில் அதன் விசை பலகையை பூட்டுவதற்கான APPLICATION களின் தொகுப்புகள்.
1.SLIDE UNLOCK http://www.mediafire.com/?i5fbe2aqwbeype0    இந்த APPLICATION ஐ இம் முகவரியில் பெற்று கொள்ளவும்.பின் SIS CONTENTS ஐ பயன்படுத்தி SIGN PAGAKAGE செய்யவும்.விவரம் முதற் பதிப்பை பார்கவும்.
(CERTIFICATE ERROR )2.N ULOCK  http://www.mediafire.com/?i5fbe2aqwbeype0  இந்த APPLICATION ஐ இம் முகவரியில் பெற்று கொள்ளவு.


 
3.BEST SCREEN LOCKER http://www.mediafire.com/?wjed2pynu2wumvg   இந்த APPLICATION ஐ இம் முகவரியில் பெற்று கொள்ளவும்.SERIOL KEY 38926410


Share/Bookmark Tweet This

No comments:

Post a Comment