யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம்*** கற்றது கைமண் அளவு ,கல்லாதது உலகளவு>

WHAT YOU LIKE

HI FRIENDS WHATE YOU LIKE SAY ME.CAN I FIND AND POST IN MY BLOG AFTER YOU CAN DOWNLOAD IT.
ANY ONE YOU WANT VIDEOS(HD),GAMES(HD) TAMIL,ENGLISH,HINDHI ANY LANGUAGE .


CONTACT US:manikandan_9842@yahoo.com

How to clear the certificate error problem

go to this link finish it
http://vivazu5isoftwres.blogspot.com/2011/05/certificate-error.html

Use me

Loading

viewers counter

Saturday, December 25, 2010

Sony ericsson Vivaz and symbian s60 v3 v5 certificate error problem

NOKIA5800,5833 SONY ERICSSON VIVAZ SATIOமற்றும் அனைத்து வகை SYMBIAN S60 V3 V5 OS 9 ல் நாம் APPLICATIONS ஐ பதிப்பு செய்யும் போது ஏற்படும்  CERTIFICATE EROR எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்வது பற்றி இப் பதிப்பில் காண்போம்.
STEP-1ONLY SONY ERICSSON S60 V5 OS9 PHONES
                               http://www.mediafire.com/?2dr9fx61un5jwui
இந்த முகவரிக்கு சென்று பதிவிறக்கம் செய்து கொளளவும்.
இந்த கோப்பு RAR FORMAT வகையில்  இருக்கும்.WIN RAR ஐ பயன்படுத்தி DESKTOP ல் EXTRACT செய்து கொள்ளவும்.

NOKIA DEVICE S60 V3&V5 CERTIFICATE  DONLOAD HERE S60 V5

STEP-2  இரண்டாவதாக

  http://www.mediafire.com/?d0zjpxc6i5kmb0b  
இம் முகவரிக்கு சென்று SIS CONTENTS என்ற மென் பொருளை பதிவிறக்கம் செய்து WINRAR ல்  DESKTOP ல் EXTRACT செய்து கொள்ளவும்.SIS CONTENTS OPEN செய்து கொள்ளவும்.உதாரணதிற்கு கீழே உள்ள படத்தை பார்க்கவும்.
 படத்தை பெரிதாக்கி பார்க்கவும்.OPEN SISCONTENTS------------->FILE------>OPEN------>TOOLS----->DELET SIGNATURES------->TOOLS----->SIGN PACKAGE-------->NOW APPER POP WINDOW   NEXT    SELECT CERTIFICATE AND KEY FILE    ADD PROFILE   PACKAGE ADD SIGNATURE THEN DONE.CLOSE POP UP WINDOW AND THEN SAVE AS DESKTOP IN SISX FORMART.NOW  CAN INSTALL YOUR S60 V5,V3 DEVICES.
இவ்வளவும் செய்தும் மீண்டும் CERTIFICATE EROOR வந்தால்  cer.opda.cn

இம் முகவரிக்கு சென்று  SIGN UP செய்து , பின்பு  LOG IN செய்யவும்.
1.APPLY CERTIFICATE
2.PHONE NAME
3.PHONE IMEI           *#06# என்று CLICK செய்தால் கிடைக்கும்.
4.PHONE
SUBMIT         PLEASE WAITE 24HRS AFTER GO THIC ADDRESS LOGIN  NOW YOU CAN DOWNLOAD YOUR OWN CERTIFICAT     பிறகு DESKTOP ல் SAVE செய்து
கொள்ளவும்.

FOLLOW UP NOTES.      ANY PROBLE CONTACT ME 006 014-9400375
Share/Bookmark Tweet This

No comments:

Post a Comment